Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

LICHTUNGEN 126 ‒ Neue Literatur aus dem Kosovo

Hrsg. Helwig Brunner, Werner Fenz, Markus Jaroschka, Georg Petz .

z05 lichtungen naslovnicaLICHTUNGEN, „revistă pentru literatură, artă şi critică a Zeitgeist-ului“, apare din 1979 la Graz şi, în ultimii ani, a devenit foarte cunoscută în Germania, Austria, dar şi în Europa de Sud-Est, datorită amplelor dosare internaţionale dedicate unor ţări şi oraşe. Publicaţia oferă un melanj incitant de literatură contemporană mai puţin cunoscută şi texte semnate de autori renumiţi pe plan internaţional, de artă vizuală tânără şi eseistică elevată. Revista LICHTUNGEN, nr. 126/XXXII din 2011 (dosar despre literatura nouă din Kosovo), ed. Helwig Brunner, Werner Fenz, Markus Jaroschka şi Georg Petz, a apărut la Cercul Literar LICHTUNGEN din Graz.

traduki partners 2014 d