Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

traducători

Tipărire

Puiu, Cătălina

puiu catalinaNăscută în 1969, Cătălina Puiu a studiat filologie bulgară şi română la Bucureşti. Ulterior a obţinut titlul de master şi, mai târziu, pe cel de doctor în domeniul limbilor şi literaturilor slave. Este conferenţiară la catedra de limba şi literatura bulgară a Universităţii din Bucureşti. A semnat, în colaborare, mai multe studii ştiinţifice şi a îngrijit diverse antologii literare. Din 1998 este membră a Asociaţei Slaviştilor din România. Cătălina Puiu traduce din bulgară în română. Printre traducerile ei se numără cărţi de Boian Biolcev şi Gheorghi Gospodinov.

traduki partners 2014 d