Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Hand an sich legen

Améry, Jean.

amery handFaptul că „moartea liber aleasă“ – sinuciderea – a fost declarată tabu de religie şi societate o face să apară ca o abatere, ca un act nenatural şi absurd. Dar nu se exprimă, oare, în acest verdict, în această condamnare, obiectivitatea aparentă, caracterul intangibil al celor care s-au împăcat cu mersul lucrurilor, al supravieţuitorilor? Şi nu are cumva chiar şi moartea „naturală“ ceva nenatural şi scandalos? „Înclinaţia spre moartea liber aleasă nu e o boală de care te poţi vindeca aşa cum te vindeci de pojar. […] Moartea liber aleasă e un privilegiu al umanului“ (Jean Améry).

Hand an sich legen. Diskurs über den Freitod de Jean Améry a apărut în versiunea croată (probă de lectură) a lui Boris Perić, sub titlul Dići ruku na sebe. Diskurs o slobodnoj smrti, la editura OceanMore din Zagreb şi în versiunea românească (probă de lectură) a Corinei Bernic, sub titlul Despre sinucidere, la Editura ART din Bucureşti.

traduki partners 2014 d