Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

autori

Tipărire

Mlekuž, Jernej

mlekuz jernej
© Mateja Jordovič Potočnik
Născut în 1974, Jernej Mlekuž a studiat geografie, etnologie şi antropologie culturală. În 2008 a obţinut, la Universitatea Nova Gorica, titlul de doctor în studii interculturale. E cercetător la Institutul Sloven pentru Migraţie (Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU). În centrul intereselor lui ştiinţifice se află migraţia culturală, geografia socială şi cultura materială.

traduki partners 2014 d