Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

traducători

Tipărire

Duraković, Irma

durakovic_irma
Născută în 1983 la Sarajevo, Irma Duraković a studiat germanistică şi cinematografie la Sarajevo şi Viena. În prezent lucrează la teza ei de doctorat, intitulată „Träume der Moderne. Traumkonzepte in der deutschsprachigen Literatur und Film um 1900“ [Visele modernităţii. Proiecte oniricie în literatura şi filmul de limbă germană din preajma anului 1900]. Domeniile ei de cercetare sunt literatura germană şi austriacă din secolele XIX şi XX, literatura şi artele vizuale, precum şi istoria şi teoria filmului. În afară de lucrările ştiinţifice pe care le scrie, Irma Duraković se dedică traducerilor literare din germană în bosniacă. Până în prezent a tradus o culegere de basme bosniace, o povestire de Hugo von Hofmannsthal şi romanul Nachts unter der steinernen Brücke de Leo Perutz.

traduki partners 2014 d