Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

traducători

Tipărire

Valcheva Stankova, Rumyana

valcheva-stankova_rumyana
Născută în 1944 la Veliko Târnovo, Rumiana Vâlceva Stankova a absolvit un curs de limba germană la Institutul Herder din Leipzig şi a studiat sinteză organică şi tehnologie la Universitatea Politehnică Leuna-Merserburg. După încheierea studiilor, a lucrat mai mulţi ani la firma Peter Karamincev din Ruse. În perioada 1984–1993 fost şefa departamentului de marketing şi a departamentului de relaţii internaţionale al firmei ISOMA din Ruse. Din 1995 lucrează la un dicţionar electronic interactiv şi multidisciplinar englez-bulgar. Rumiana Vâlceva Stankova traduce în şi din germană şi engleză.

traduki partners 2014 d