Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

traducători

Tipărire

Richter, Angela

richter_angela
Născută în 1952 la Dresda, Angela Richter a studiat, după obţinerea unei calificări profesionale, sârbocroată şi rusă la secţia pentru traducători şi interpreţi a Universităţii Humboldt din Berlin. Între 1975 şi 1978 a urmat studii doctorale la Belgrad şi Berlin. Obţine titlul de doctor în 1980 şi pe cel de docent în 1991, abordând o temă legată de proza sârbă postbelică. Înainte să devină profesoară de limbi şi literaturi sud-slave la Universitatea Martin Luther de la Halle-Wittenberg, a predat la Universitatea Humboldt. Şi-a început activitatea de traducătoare în 1979, odată cu antologia Erkundungen. 28 jugoslawische Erzähler (ed.: B. Antkowiak). În 2011 a editat antologia Der Engel und der rote Hund, care cuprinde proză scurtă din Serbia.

traduki partners 2014 d