Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

traducători

Tipărire

Koev, Kolyo

koev_kolyo
Născut în 1952 la Malak Dol (Bulgaria), Kolio Koev este profesor de sociologie la Universitatea Bulgară Nouă din Sofia. Între 1992 şi 1998 a făcut parte din consiliul internaţional al revistei International Sociology. Din 1995 este editorul revistei Soţiologhiceski Problemi. Printre domeniile sale de cercetare se numără metodologia şi teoria sociologică, istoria sociologiei, sociologia cotidianului, sociologia sferei publice şi sociologia cunoaşterii. Kolio Koev a publicat mai multe lucrări ştiinţifice şi a editat numeroase cărţi de sociologie (fiind şi traducătorul câtorva dintre ele): volume de Max Weber, Alfred Schütz, Maurice Merleau-Ponty şi Georg Simmel.

traduki partners 2014 d