Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

autori

Tipărire

Lungu, Dan

lungu_dan
©
Născut în 1969 în judeţul Botoşani, Dan Lungu este conferentiar la Catedra de Sociologie a Universităţii „Al.I. Cuza“ din Iaşi. Scrie poezie, proză scurtă şi romane. Operele sale au fost distinse cu numeroase premii. Este iniţiatorul unui grup literar –„Club 8“ – care a făcut senzaţie în lumea literara românească. Doisprezece scriitori s-au opus puterii mediatice a Bucureştiului şi au avut câştig de cauză. Povestirile lui Dan Lungu au fost traduse în mai multe limbi.

Pagină web


traduki partners 2014 d