Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

traducători

Tipărire

Čačinovič, Nadežda

cacinovic_nadezdaNăscută în 1947 la Budapesta, Nadežda Čačinovič e profesoară la Facultatea de Filozofie a Universităţii din Zagreb (catedra de estetică). A făcut şcoala la Berna, Zürich, Murska Sobota şi Ljubljana; a studiat la Ljubljana, Bonn şi Frankfurt. A tradus, în principal, opere filozofice în croată: Adorno/Horkheimer (Dialektik der Aufklärung), Th. W. Adorno (Negative Dialektik, în colaborare cu Z. Puhovski), G. W. F. Hegel (Das System der Sittlichkeit, în colaborare cu Z. Puhovski), John Stuart Mill (On the Subjection of Women), Hannah Arendt (Über das Böse), Peter Sloterdijk (Zorn und Zeit), Herfried Münkler (Imperien. Die Logik der Weltherrschaft – vom alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten) ş.a.

traduki partners 2014 d