Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

traducători

Tipărire

Selimi, Ianka

selimi_janka
Născută în 1935 la Dobrici (Bulgaria), Ianka Selimi a studiat rusa la Universitatea din Moscova. A lucrat mai mulţi ani la Radio Tirana ca traducătoare din bulgară şi a predat rusă şi bulgară la Universitatea din Tirana. Ianka Selimi traduce din bulgară, macedoneană, rusă, sârbă şi croată. A tradus, printre altele, proză scurtă de Ştefan Canev, Iordan Iovkov, Bllaga Dimitrova, Boia Biolcev şi Aleksandar Tomov, precum şi, din albaneză, Hotel Grand (Renato Baretić) şi Fosforne brojanice (Jovan Nikolaidis).

traduki partners 2014 d