Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

autori

Tipărire

Honneth, Axel

honneth_axel
© juergen-bauer.com
Născut în 1949 la Essen, Axel Honneth a studiat filozofie, sociologie şi germanistică la Bonn şi Bochum. Este considerat unul dintre cei mai remarcabili discipoli ai lui Jürgen Habermas şi se numără printre cei mai importanţi reprezentanţi încă în viaţă ai Şcolii de la Frankfurt. Axel Honneth e profesor de filozofie la Universitatea Johann Wolfgang Goethe din Frankfurt pe Main şi director al Institutului de Cercetări Sociale. Coeditor al publicaţiilor Deutsche Zeitschrift für Philosophie, European Journal of Philosophy şi Constellations. Domeniile sale predilecte de cercetare sunt filozofia socială şi logica ştiinţelor sociale.

traduki partners 2014 d