Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

traducători

Tipărire

Kostić, Aleksandra

kostic_aleksandra

Aleksandra Kostić s-a născut în 1968 la Zagreb. A studia filozofie la Facultatea de Filozofie din Belgrad. Freelancer din 1996, traduce din germană şi engleză texte de filozofie şi din domeniile conexe. A lucrat mai mulţi ani pentru programul 3 al Radio Beograd, apoi pentru mai multe ONG-uri (Nova srpska politička misao, Peščanik, Fundaţia Friedrich Ebert, Beogradski Krug). Aleksandra Kostić scrie cronică de film şi este membră a FIPRESCI. A tradus autori ca Peter Sloterdijk (Im selben Boot / U istom čamcu, Sphären I / Sfere I), Jürgen Habermas (Nachmetaphysisches Denken / Postmetafizičko mišljenje), Thomas Mann (Von Deutscher Republik / O nemačkoj republici), Max Weber (Politische Schriften / Politički spisi), Hannah Arendt (Human Condition / Conditio humana), Carl Gustav Jung (Das Rote Buch / Crvena knjiga) și Axel Honneth (Kampf um Anerkennung / Borba za priznanje).

traduki partners 2014 d