Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

traducători

Tipărire

Evstatieva, Sdravka

evstatieva_zdravka
Născută în 1962, Zdravka Evstatieva a studiat germanistică la Universitatea Sofia (specializare: traducere şi interpretariat). Din 1995 până în 2000 a predat la mai multe licee germane şi a ţinut cursuri de limba germană şi de traducere la Universitatea din Sofia şi la Noua Universitate Bulgară din Sofia. Din 2000 este traducătoare liber-profesionistă şi predă, în calitate de conferenţiară, limba germană şi traduceri. Zdravka Evstatieva a tradus numeroase volume din germană în bulgară. Printre autorii traduşi de ea se numără Jan Costin Wagner, Dagmar Geisler, Beate Dölling, Silvio Blatter, Zoë Jenny, Helmut W. Pesch şi Horst von Allwörden, Wolfgang Hohlbein, Wilhelm Ritter von Schramm, dr. Walter Koch şi Carolina Hehenkamp. În 2009 a primit bursa „Schritte“ a Fundaţiei S. Fischer.

traduki partners 2014 d