Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

traducători

Tipărire

Pogačnik, Jagna

pogacnik_jagna
Născută în 1969 la Zagreb, Jagna Pogačnik a studiat croatistică şi filologie sud-slavă. În 1989 publică primele cronici literare, eseuri şi recenzii. A fost redactoare la revistele literare Rijek şi Zor, iar din 2000 este critic literar şi traducătoare liber-profesionistă. Recenziile ei au fost traduse în slovenă, germană şi franceză. Jagna Pogačnik este membră a Societăţii Scriitorilor din Croaţia (HDP), a Uniunii Traducătorilor Literari, a Organizaţiei Artiştilor Independenţi din Croaţia şi a organizaţiei „Matica hrvatska“. A publicat două culegeri de recenzii, mai multe antologii de proză croată şi, în colaborare cu Milovan Tatrin, o culegere de texte pentru clasa a V-a. A tradus aproximativ douăzeci de cărţi în proză, zece piese de teatru şi numeroase texte literare şi de specialitate din slovenă în croată. Pentru traducerea volumului Zakon želje de Andrej Blatnik a primit o distincţie din partea Asociaţiei KulturKontakt Austria.

traduki partners 2014 d