Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

autori

Tipărire

Lehmann, Hans-Thies

.

lehmann hans thiesProf. dr. Hans-Thies Lehmann, născut în 1944 la Ehringshausen, este un renumit teatrolog german. Din 1988 până în 2010, a fost profesor de teatrologie la Universitatea din Frankfurt pe Main, unde a contribuit decisiv la înființarea și organizarea programelor academice de teatrologie, filmologie, mediologie și a masteratului de dramaturgie. Între 2013 și 2014 a fost profesor de dramaturgie la Școala Superioară de Muzică și Teatru din Leipzig. A predat, în calitate de profesor invitat, la Amsterdam, Berkeley, Charlottesville, Kent, Cracovia, Paris, Tokyo și Viena. Domeniile lui predilecte de cercetare sunt teatrul contemporan, teoria teatrului, teoria estetică, precum și operele lui Bertolt Brecht și Heiner Müller. În 2017, Hans-Thies Lehmann a fost desemnat membru al Academiei Artelor din Berlin.

traduki partners 2014 d