Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

autori

Tipărire

Veremej, Nellja

.

vermej nelljaNellja Veremej, născută în 1963 în Uniunea Sovietică, a studiat filologie rusă la Universitatea din Leningrad și trăiește din 1994 la Berlin. Pentru romanului ei de debut, apărut în 2013 și intitulat Berlin liegt im Osten, roman care a fost primit cu entuziasm de critica literară și a fost nominalizat la Premiul German de Carte, a primit în 2014 premiul de promovare „Adelbert von Chamisso“ și premiul de promovare „Friedrich Hölderlin“.

traduki partners 2014 d