Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

traducători

Tipărire

Risto, Sotir

.

sotir ristoSotir Risto, născut în 1974 la Leska, Mala Prespa (Albania), a studiat literatură generală și comparată la Facultatea de Filologie din Skopje. A scris două cărți, a lucrat ca redactor și traducător la mai multe instituții și a predat limba albaneză la școala primară din Pustec (Albania). Sotir Risto traduce din albaneză în macedoneană și invers.

traduki partners 2014 d