Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

traducători

Tipărire

Mineva, Todorka

.

mineva todorkaTodorka Mineva, născută în 1962, a studiat filozofie și romanistică la Sofia. Din 1993, este redactor-șef la Editura SONM. A tradus peste 60 de cărți din domeniul științelor socioumane, scrise de autori ca Emmanuel Levinas, Jean-Paul Sartre și Paul Ricoeur, precum și din domeniul literaturii (Charles Perrault, Albert Camus, Nathalie Sarraute, Jacques Chessex ș.a.).

traduki partners 2014 d