Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Судбинска опомена: изабране песме

Kunert, Günter.

525 Kunert opomenaO selecție de poezii ale îndrăgitului scriitor german Günter Kunert în traducere sârbă. Născut la sfârșitul Republicii de la Weimar, Kunert a copilărit în timpul fascismului și a ajuns la maturitate sub regimul socialist din RDG. În poeziile lui, el creionează o imagine critică a dezvoltării civilizatoare.

Судбинска опомена: изабране песме [Menetekel: poeme alese] de Günter Kunert a apărut la editura Agora, Zrenjanin. Ediție îngrijită și traducere în sârbă (probă de lectură) de Stevan Tontić.

Lansarea seriei de poezie tradukita poezio

28_tradukitaÎn colaborare cu editura vieneză Edition Korrespondenzen, TRADUKI a lansat în anul 2010 seria de poezie tradukita poezio, în care sunt publicați poeți importanți din Europa de Sud-Est, traduși pentru prima oară în limba germană. Toate volumele din această serie sunt ediții bilingve, apărute în traduceri excepționale și în condiții grafice deosebite.

traduki partners 2014 d