Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Tito in tovariši

Pirjevec, Jože.

507 pirjevec titoPartizan și revoluționar, președinte al Iugoslaviei, dictator și arhitect al unui model socialist aternativ – Tito (1892–1980) se sustrage până azi oricărei etichetări politice și istorice unidimensionale. Jože Pirjevec, profesor de istorie și reputat specialist în viața lui Tito, examinează în această biografie fenomenul Tito.

Tito in tovariši [Tito și tovarășii] de Jože Pirjevec a apărut în versiunea germană (probă de lectură) a lui Klaus Detlef Olof, sub titlul Tito. Die Biographie, la Verlag Antje Kunstmann, München.

Recenzie: Buchkultur

traduki partners 2014 d