Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Paradigmen zu einer Metaphorologie

Blumenberg, Hans.

476 blumenberg paradigmenÎn sens mai radical, metaforele au istorie în calitate de concepte, căci transformarea istorică a unei metafore dezvăluie metacinetica orizonturilor de sens și a perspectivelor istorice înăuntrul cărora conceptele sunt supuse modificărilor. Prin acest raport de implicare, raportul metaforologiei cu istoria conceptelor se definește ca un raport de servitute: metaforologia încearcă să se apropie de substructura gândirii, de fundament, de soluția nutritivă a cristalizărilor sistematice, dar ea vrea totodată să concretizeze „curajul“ (Mut) cu care spiritul de depășește pe sine în imaginile sale și modul în care istoria lui se proiectează în curajul presupunerii (Vermutung).

Paradigmen zu einer Metaphorologie [Paradigme în vederea unei metaforologii] de Hans Blumenberg a apărut în versiunea bulgară (probă de lectură) a Ninei Nikolova, sub titlul Парадигми към една метафорология, la editura KX - Critique & Humanism, Sofia.

traduki partners 2014 d