Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken

Habermas, Jürgen.

464 habermas nachmetaphysisches denkenGândirea postmetafizică – acesta este, pentru început, răspunsul istoric la criza metafizicii de după Hegel, ale cărei figuri ideatice au început să se clatine mai ales din cauza evoluțiilor sociale, dar și a celor din interiorul științei. În prima parte a cărții e vorba despre schimbarea de perspectivă de la imagini metafizice asupra lumii la lumea vieții. În a doua parte, trece în prim-plan relația tensionată dintre religie și gândirea postmetafizică. Textele din ultima parte abordează rolul religiei în contextul politic al unei societăți postseculare, liberale.

Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken [Gândirea postmetafizică, II. Studii și replici] de Jürgen Habermas a apărut în versiunea croată (probă de lectură) a lui Željko Pavić, sub titlul Postmetafizičko mišljenje II. Članci i replike, la editura Breza, Zagreb.

traduki partners 2014 d