Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Theorie der juristischen Argumentation

Alexy, Robert.

454 alexy teorijaObiectul acestei cercetări este problema de bază a teoriei juridice despre metodă. Ea poate fi formulată cu ajutorul întrebării dacă jurisprudența are la dispoziție un canon de reguli accetabil, care să permită un control rațional și verificabil intersubiectiv al activității decizionale în domeniul juridic. Astăzi nu există, în esență, decât un acord negativ, potrivit căruia deciziile juridice nu sunt dirijate doar prin lege, precedent, dogmatică și metodologia juridică tradițională, ci în plus, în toate cazurile mai mult sau mai puțin problematice, prin evaluări „extrajuridice“, respectiv morale.

Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung [Teoria argumentării juridice. Teoria discursului rațional ca teorie a fundamentării juridice] de Robert Alexy a apărut în versiunea croată (probă de lectură) a lui Kiril Miladinov, sub titlul Teorija pravne argumentacije. Teorija racionalnog diskursa kao teorija pravnog utemeljenja, la editura Breza, Zagreb.

traduki partners 2014 d