Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Rađanje moderne privatnosti

Timotijević, Miroslav.

431 timotijevic radjanjeO carte despre apariția ideii de sferă privată și despre influența ei asupra vieții private a sârbilor în secolul al XVIII-lea. Autorul prezintă nuanțat profundele transformări care au avut loc în toate domeniile vieții sârbilor în timpul monarhiei habsburgice.

Cartea Rađanje moderne privatnosti. Privatni život Srba u Habzburškoj monarhiji od kraja 17. do početka 19. veka [Nașterea sferei private moderne. Viața privată a sârbilor în timpul monarhiei habsburgice de la sfârșitul secolului al XVII-lea până la începutul secolului al XIX-lea] de Miroslav Timotijević a apărut în versiunea germană (probă de lectură) a lui Gudrun Krivokapić, sub titlul Die Geburt der modernen Privatheit. Das Privatleben der Serben in der Habsburgermonarchie vom Ausgang des 17. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, la Wieser Verlag, Klagenfurt.

traduki partners 2014 d