Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Geschichte Österreichs

Niederstätter, Alois.

423 niederstaetter historiaeAceastă istorie a Austriei pornește de la perioada romană, continuă cu etapa colonizării din Evul Mediu timpuriu, cu noua formă de organizare, marca, destinată să împiedice înaintarea avarilor și a maghiarilor, trece prin perioada ducatului condus de casa de Babenberg și prin „statul din Alpi” al Habsburgilor, care, începând din secolul al XVI-lea, a devenit o mare putere europeană, și ajunge la Imperiul Austriac, la dubla monarhie austro-ungară și, în cele din urmă, la mica republică din secolul XX. Deși studiul se concentrează în primul rând asupra teritoriului actual al Austriei, contextul european al istoriei austriece nu e trecut niciodată cu vederea. Aspecte centrale ale istoriei sociale, economice, culturale și intelectuale întregesc imaginea a ceea ce constituie conceptul pluristratificat „Austria”.

Volumul Geschichte Österreichs [Istoria Austriei] de Alois Niederstätter a apărut în versiunea albaneză (probă de lectură) a lui Genc Lafe, sub titlul Historia e Austrisë, la editura Dituria, Tirana.

traduki partners 2014 d