Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert

Calic, Marie-Janine.

370 calic geschichteDe ce s-a destrămat Iugoslavia? Declinul ei violent era inevitabil? Dar atunci cum se explică faptul că acest stat eterogen a supraviețuit atât de mult timp? Această carte analizează din ce cauză și în ce împrejurări a luat naștere Iugoslavia, ce anume a asigurat, vreme de peste șaptezeci de ani, coeziunea acestui stat multinațional și de ce s-a destrămat el în cele din urmă. În centrul cărții se află evoluțiile fundamentale din zorii secolului XX, care au marcat multă vreme ideologiile, sistemele politice, relațiile economico-sociale, precum și viețile oamenilor din întreaga Europă și care au transformat și Iugoslavia, de-a lungul secolului XX, dintr-o societate agrară într-o societate industrializată modernă.

Volumul Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert [Istoria Iugoslaviei în secolul XX] de Marie-Janine Calic a apărut în versiunea sârbească (probă de lectură) a lui Vladimir Babić, sub titlul Историја Југославијe у 20. веку, la editura Clio, Belgrad.

traduki partners 2014 d