Tipărire

Na granici. Eseji

Schlink, Bernhard.

335 schlink esejiO selecție de eseuri în traducere sârbă, extrase din volumele Vergangenheitsschuld și Vergewisserungen. În aceste eseuri, Bernhard Schlink vorbește, printre altele, despre raza de acțiune și limitele dreptului, prețul dreptății, conceptul de libertate, rolul trecutului în prezent, precum și despre moștenirea vinii și distribuirea responsabilității.

Na granici. Eseji [La graniță. Eseuri] de Bernhard Schlink a apărut la editura Plato din Belgrad. Ediție alcătuită și traducere în sârbă (probă de lectură) de Spomenka Krajčević.