Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

traducători

Tipărire

Karamelska, Teodora

karamelska teodoraTeodora Karamelska, născută în 1975 la Ruse (Bulgaria), a studiat științele culturii și istorie la Sofia. În 2005 obținut titlul de doctor în filozofie. A efectuat stagii de cercetare la Universitatea Ludwig Maximilian din München, la Universitatea Georg August din Göttingen, la Institutul de Istorie Europeană Mainz, precum și la Centrul de Studii Avansate din Sofia. Din 2010, Teodora Karamelska predă sociologie la Noua Universitate Bulgară. În plus, este membră în comitetul de redacție al revistei Социологически проблеми [Probleme sociologice]. Domeniile ei predilecte de cercetare sunt istoria sociologiei germane, sociologia religiei și cercetarea biografică. Printre autorii traduși de ea din germană în bulgară se numără Sigmund Freud, Hugo von Hofmannsthal, Ernst Troeltsch, Georg Simmel, Hans-Georg Gadamer și Axel Honneth.

traduki partners 2014 d