Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Das Recht der Gesellschaft

Luhmann, Niklas.

354 luhmann das rechtTema centrală a acestei cărți este relația dintre sistemul juridic și cel social. Dreptul operează în societate, realizează societatea, îndeplinind astfel o funcție socială, iar pentru această funcție este diferențiat în vederea propriei reproduceri autopoietice. În plus, autorul se întreabă cum trebuie înțeleasă societatea în care se întâmplă acest lucru.

Das Recht der Gesellschaft [Dreptul societății] de Niklas Luhmann a apărut în versiunea croată (probă de lectură) a lui Kiril Miladinov, sub titlul Pravo društva, la editura Breza din Zagreb.

traduki partners 2014 d