Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Vergeltung und Kausalität

Kelsen, Hans.

352 kelsen vergeltung und kausalitaetÎn acest studiu, cea mai remarcabilă dintre lucrările sale de sociologie, Kelsen abordează rolul reprezentării umane a dreptății și, corelat cu acesta, principiul răzbunării în cursul istoriei. Pe lângă intepretarea socială a naturii – înăuntrul căreia principiul răzbunării joacă un rol-cheie – și ideea de răzbunare în religia și în filozofia greacă, Kelsen examinează evoluția principiului cauzalității și analizează teza dualismului dintre natură și societate.

Vergeltung und Kausalität. Eine soziologische Untersuchung [Răzbunare și cauzalitate. O cercetare sociologică] de Hans Kelsen a apărut, în versiunea croată (probă de lectură) a lui Kiril Miladinov, sub titlul Retribucija i kauzalnost. Sociološko istraživanje, la editura Breza din Zagreb.

traduki partners 2014 d