Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Граѓа за убав роман. Поетска трилогија

Mladenović, Dragana.

363 mladenovicAcest volum reunește trei plachete de versuri ale lui Mladenović: Tvornica [Fabrica], Omot Spisa [Legătura scrisă] și Rodbina (apărută sub titlul Verwandtschaft [Înrudire], în 2011, în seria bilingvă tradukita poezio).

„Ceea ce frapează în ciclurile de poeme ale lui Mladenović este forma scenică neobișnuită în care acesta schițează, recurgând la un număr redus de personaje și la versuri pregnante, o imagine a societății. Călăi, victime și martori: cu toții apar marcați, mutilați și adesea învăluiți în tăcere. O reprimare a vinii, pe de o parte, și durere tăcută, pe de altă parte“ (Festivalul de Literatură de la Berlin).

Volumul de versuri Граѓа за убав роман.Поетска трилогија [Material de construcție pentru un roman frumos. Trilogie poetică] de Dragana Mladenović a apărut, în versiunea macedoneană (probă de lectură) a lui Viktor Șikov, la editura Templum din Skopje.

Lansarea seriei de poezie tradukita poezio

28_tradukitaÎn colaborare cu editura vieneză Edition Korrespondenzen, TRADUKI a lansat în anul 2010 seria de poezie tradukita poezio, în care sunt publicați poeți importanți din Europa de Sud-Est, traduși pentru prima oară în limba germană. Toate volumele din această serie sunt ediții bilingve, apărute în traduceri excepționale și în condiții grafice deosebite.

traduki partners 2014 d