Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Ich

Hilbig, Wolfgang.

202 hilbig ichScriitorul și turnătorul Stasi „Cambert“ primește sarcina de a fila un autor misterios, suspectat de activități „dușmănoase și negative”. Cum însă acest autor nu face niciodată încercarea de a-și publica textele, această bănuială e greu de dovedit. Cu cât „Cambert“ se îndoiește mai mult de necesitatea sarcinii primite, care-l silește să întreprindă expediții stranii prin catacombele Berlinului, cu atât e mai nesigur că Ministerul Siguranței de Stat e cu adevărat interesat de rapoartele sale. Îl macină tot mai des bănuiala că nici măcar nu e luat în serios. În camera mirosind a mucegai pe care i-a subînchiriat-o doamna Falbe – care nu-i pregătește doar cafeaua –, literatura și notele informative se confundă în așa măsură pentru „Cambert”, încât nu mai e capabil să scrie nimic. E cuprins de teama că, sub numele de cod, omul viu a dispărut de mult. În acest roman, tema lui Hilbig este întrepătrunderea dintre spirit și putere. El cercetează acest fenomen pornind de la exemplul unui literat care devine turnătorul puterii de stat.

Romanul Ich [Eu] de Wolfgang Hilbig a apărut, în versiunea croată (probă de lectură) a lui Helen Sinković, sub titlul Ja, la editura Fraktura din Zagreb.

traduki partners 2014 d