Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

traducători

Tipărire

Krasni, Jan

krasni_jan
Jan Krasni s-a născut în 1984, la Belgrad.

După ce obţine bacalaureatul la Liceul de Muzică Stanković, studiază limba şi literatura germană la universităţile din Belgrad şi Rostock şi ştiinţa mediilor la Universitatea din Konstanz. A tradus, împreună cu Zlatko Krasni, volumele de versuri Donau-Gene und andere (Meridijani, Smederevo, 2008) de Michael Speier şi Andre Sprache (Zlatni ključ Smedereva, Smederevo, 2008) de Kito Lorenc; pentru această din urmă traducere, a fost distins cu Premiul „Cheia de aur a oraşului Smederevo"). A mai tradus volumul încă nepublicat al lui Georg von Hübbenet 35 Jahre Untermieter des Sozialismus (Informatika, Beograd, în curs de apariţie în 2010).

A tradus în germană, în colaborare cu Joachim Dethlefs, versuri de Duška Vrhovac (editate pe internet, în 2007: http://www.duskavrhovac.com/deutsch/gedichte.html) şi Die Beichte von Alina Worobejewa de Dragan Mijailović. În colaborare cu Zlatko Krasni, a pregătit numărul revistei literare austriece Podium dedicat Serbiei, traducând o parte din texte (septembrie 2009).

Din octombrie 2009, predă la Facultatea de Filologie a Universităţii din Belgrad.

traduki partners 2014 d