Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhistorische Deutung

Diner, Dan.

304 dinerDacă vrem să înțelegem secolul XX, nu e suficient să ne întrebăm ce s-a întâmplat de-a lungul lui; nu e de ajuns să relatăm succesiunea evenimentelor. Mai importantă e interpretarea trăsăturilor lui de caracter esențiale. Istoricul Dan Diner, cunoscut pentru numeroasele lui discursuri și tratate, precum și pentru mai multe cărți pe teme ca național-socialismul și memoria, istoria relațiilor internaționale sau a chestiunii palestiniene, întreprinde în Das Jahrhundert verstehen o tentativă de interpretare universal-istorică a unui șir de evenimente care ne-au marcat. Fie că vorbește despre urmările profunde ale Primului Război Mondial sau despre independența Poloniei, fie că pune în chestiune centralitatea distrugerii în masă și a genocidului, că face o comparație între stalinism și nazism sau că descrie Războiul Rece ca epocă a neutralizării – Dan Diner reconstruiește secolul, relevând legături necercetate până acum și propunând noi interpretări. 

Volumul Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhistorische Deutung [A înțelege secolul. O interpretare universal-istorică] de Dan Diner a apărut, în versiunea croată (probă de lectură) a lui Sead Muhamedagić, sub titlul Razumjeti stoljeće. Općepovijesno tumačenje, la editura Fraktura, Zagreb.

traduki partners 2014 d