Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Gottes Eifer. Vom Kampf der drei Monotheismen

Sloterdijk, Peter.

299 sloterdijk gottes eiferConflictele dintre religiile cu origine comună – așadar, dintre religiile avraamice – marchează epoca prezentă într-o măsură nemaiîntâlnită. În acest eseu, Peter Sloterdijk se întreabă mai întâi ce condiții politico-sociale și psihodinamice au determinat apariția monoteismului. Împotriva politeismului civilizațiilor superioare antice ale egiptenilor, hetiților și babilonienilor, monoteismul iudaic a luat naștere sub forma unei teologii a protestului. Dacă în iudaism religia a rămas limitată la propriul popor, creștinismul și-a dezvoltat mesajul apostolic cu valoare universalistă. Islamul a intensificat universalismul ofensiv, transformându-l într-o modalitate militară și politică de expansiune. În prezent, cele trei religii sunt provocate să treacă de la coexistența pașnică la dialog.

Gottes Eifer. Vom Kampf der drei Monotheismen [titlul traducerii românești: Zelul față de Dumnezeu. Despre lupta celor trei monoteisme] de Peter Sloterdijk a apărut, în versiunea bosniacă (probă de lectură) a Nadeždei Čačinovič, sub titlul Božja revnost. O borbi triju monoteizama, la editura Bosansko narodno pozorište din Zenica.

traduki partners 2014 d