Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

traducători

Tipărire

Danțiș, Gabriela

dantis gabrielaGabriela Danțiș, născută în 1947 la București, a studiat limba și literatura română la Universitatea din București (1965–1970), unde a obținut titlul de doctor cu o teză despre poezia bucolică românească (1999). Între 1970 și 2005 a fost redactor de carte la editurile Univers și Polirom. Din 2005 lucrează la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, unde a participat la proiecte ca Dicționarul general al literaturii române (vol. I–VII, 2004–2009, Premiul Academiei Române) și Dicționarul literaturii române (I–II, 2012). A editat, de asemenea, un dicționar de scriitori străini și a publicat mai multe lucrări științifice. A tradus din germană romane de Theodor Fontane, Christa Wolf (Medeea), Thomas Bernhard (Vechi maeștri, Extincție), cărți de non-ficțiune și eseuri (C.G. Jung: Despre fenomenul spiritului în artă și știință, Joachim Köhler: Friedrich Nietzsche & Cosima Wagner ș.a.). Este membră a Uniunii Scriitorilor din România și deținătoare a Ordinului „Meritul cultural” al României (2009).

traduki partners 2014 d