Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Das Handwerk der Freiheit

Bieri, Peter (Mercier, Pascal).

284 bieri das handwerk der freiheitCe înseamnă să fii liber? Există o libertate absolută a voinţei? Filozoful Peter Bieri oferă, ca pe o scenă, cele mai diferite răspunsuri la întrebarea referitoare la liberul arbitru: în mici scene-variaţiuni, el arată cât de contradictorii sunt ideile aparent incontestabile pe care le avem despre libertate, până când, în cele din urmă, face să transpară principiile unei libertăţi reale.

Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens [Meşteşugul libertăţii. Despre descoperirea voinţei proprii] de Peter Bieri a apărut în versiunea bosniacă (probă de lectură) a lui Sulejman Bosto, sub titlul Zanat slobode. O otkriću vlastite volje, la editura Šahinpašić din Sarajevo.

traduki partners 2014 d