Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

autori

Tipărire

Sundhaussen, Holm

sundhaussen_holm
© privat
Născut în 1942. După studii la München şi obţinerea titlului de docent la Göttingen, devine, în 1988, profesor de istoria Europei de Sud-Est la Freie Universität Berlin, iar din 1998 este directorul Colegiului de Istorie Comparată a Europei. Este coeditor şi referent ştiinţific al mai multor serii de carte şi reviste, precum şi autor a numeroase studii de istoria Europei de Sud-Est - cu precădere a spaţiului ex-iugoslav - din secolele al XIX-lea şi XX.

traduki partners 2014 d