Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Moses der Ägypter

Assmann, Jan.

273 assmann mojsijeMoise: ctitorul teismului iudeo-creştin, mesagerul înţelepciunii vechilor egipteni, legiuitorul revoluţionar. Jan Assmann, egiptolog şi istoric al religiilor, trece în revistă interpretările figurii lui Moise, care au fost întotdeauna şi autointerpretări ale epocii în care au trăit interpreţii – o fizionomie a Occidentului. „Această carte admirabilă şi suverană transmite forţa de fascinaţie a personajelor descrise în ea şi a poveştilor lor“ (Frankfurter Rundschau).

Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur [Moise, egipteanul. Descifrarea unei urme a memoriei] de Jan Assmann a apărut în versiunea croată (probă de lectură) a lui Kiril Miladinov, sub titlul Mojsije Egipćanin. Dešifriranje traga u pamćenju, la editura Izdanja Antibarbarus din Zagreb.

traduki partners 2014 d