Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

traducători

Tipărire

Monova, Totka

monova totkaTotka Monova, doctor în filologie, predă comunicarea în presă (2013) şi teoria şi practica textului (2000) la Universitatea „Sfântul Clement de Ohrida“ din Sofia. Este rector al Facultăţii de Jurnalism şi Comunicare în Masă, membră a Uniunii Jurnaliştilor din Bulgaria şi a Societăţii Internaţionale Gutenberg. Între 2003 şi 2011 a fost membră a Consiliului Academic al Universităţii din Sofia, iar între 2007 şi 2009, membră a consiliului artistic al Radiodifuziunii Bulgare. Bibliografia ei ştiinţifică însumează peste o sută de titluri, între care patru monografii. Totka Monova este expertă în domeniul analizei mediilor. Publicaţiile ei se situează în domeniul teoriei textului, al discursului politic şi totalitar, al antropologiei mediatice şi al comunicării literare.

traduki partners 2014 d