Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Vom Ursprung und Ziel der Weltgeschichte

Jaspers, Karl.

236 jaspersIn cartea lui Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, Karl Jaspers se apleacă asupra perioadei dintre 800 şi 200 î. Hr., pe care o numeşte „epoca axială“. În această epocă, afirmă Jaspers, oameni din patru spaţii culturale diferite şi independente unul de altul (India, China, Orient şi Occident) au făcut în acelaşi timp importante progrese culturale şi tehnice, care aveau să marcheze toate generaţiile următoare. În „epoca axială“ s-au pus, potrivit lui Jaspers, bazele umanităţii actuale, ale omului modern.

Vom Ursprung und Ziel der Weltgeschichte [Despre originea şi ţelul istoriei] de Karl Jaspers a apărut în versiunea bulgară (probă de lectură) a lui Dimitar Zaşev, sub titlul За производа и целта на историята, la editura Anubis din Sofia.

traduki partners 2014 d