Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Verteidigung der Demokratie

Kelsen, Hans.

250 kelsen obranaVolumul de faţă, editat de Matthias Jestaedt şi de Oliver Lepsius, conţine o selecţie reprezentativă din cele mai importante scrieri ale lui Kelsen despre teoria democraţiei. El cuprinde tratate care au luat naştere între 1920 şi 1955, în nu mai puţin de cinci contexte politice diferite: Austria germană, Republica de la Weimar, naţional-socialismul, emigraţia, SUA.

Verteidigung der Demokratie. Aufsätze zur Demokratietheorie [Apărarea democraţiei. Studii de teoria democraţiei] de Hans Kelsen a apărut în versiunea croată (probă de lectură) a lui Kiril Miladinov, sub titlul Obrana demokracije. Rasprave o teoriji demokracije, la editura Breza din Zagreb.

traduki partners 2014 d