Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Reine Rechtslehre

Kelsen, Hans.

249 kelsenIn acest volum editat de Matthias Jestaedt şi care constituie fără îndoială unul dintre textele-cheie ale teoriei dreptului din secolulu XX, Hans Kelsen dezvoltă pentru prima oară sub formă de sistem o teorie a dreptului care separă, pe de o parte, dreptul de morală şi, pe de altă parte, norma de factualitate.

Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik [titlul ediţiei în limba română: Doctrina pură a dreptului] de Hans Kelsen a apărut în versiunea croată (probă de lectură) a lui Kiril Miladinov, sub titlul Čista teorija prava. Uvod u problematiku pravne znanosti, la editura Breza din Zagreb.

traduki partners 2014 d