Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

traducători

Tipărire

Miladinov, Kiril

miladinov kirilKiril Miladinov s-a născut în 1966 la Zagreb, unde a studia filozofie şi germanistică. De la sfârşitul anilor ’80, lucrează ca traducător liber-profesionist. S-a specializat în traducerea filozofiei clasice germane şi a continuatorilor ei (inclusiv contemporani). Până în 2012 a tradus aproximativ patruzeci de cărţi, printre care opere de Imanuel Kant, J.G. Fichte, F.W.J. Schelling, G.W.F. Hegel, Arnold Gehlen, Ernst Cassirer, Helmuth Plessner, Martin Heidegger, Hans Kelsen, Hans-Georg Gadamer, Georg Simmel, Karl Mannheim, Donald Davidson, Ulrich Beck, Wolfhart Pannenberg, Jochen Hörisch, Jan Assmann şi Niklas Luhmann.

traduki partners 2014 d