Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene

traducători

Tipărire

Stojić, Ivana

stojic ivanaIvana Stojić s-a născut în 1984 la Sarajevo. După anii de şcoală, pe care i-a petrecut parţial la Viena, a studiat literatură comparată la Universitatea din Sarajevo. Lucrează ca traducătoare din şi în germană, pentru instituţii cum ar fi Institutul Goethe din Sarajevo, dar şi, de exemplu, pentru compania care a produs filmul Snipers Valley din anul 2006. Traduceri literare din engleză şi germană: volume de Dea Loher, Thomas Bernhard, Christiane F. ş. a.

traduki partners 2014 d