Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima

D. Šešić, Milena;Dragojević, Sanjin.

187 sesic manadzmentGhid şi manual deopotrivă, această lucrare reprezintă o contribuţie fundamentală la teoria şi practica managementului cultural în Europa de Sud-Est. Autorii adaptează un intrumentar teoretic şi practic împrumutat din teoria anglosaxonă la datele specifice regiunii care-i preocupă. În primul rând, ei sunt interesaţi să dezvolte un sistem teoretic care să poată fi pus în aplicare ori de câte ori apar turbulenţe în mediu politic şi social. 

Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima [Management artistic în condiţii de turbulenţă] de Milena Dragićević-Šešić şi Sanjin Dragojević a apărut în versiunea macedoneană (probă de lectură) a lui Robert Alagjozovski, sub titlul Менаџмент на уметноста во турбулентно опкружување, la editura Goten din Skopje.

traduki partners 2014 d