Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Dialektik der Aufklärung

Adorno, Theodor W. ; Horkheimer, Max .

207 adorno horkheimer dialektik

Considerată unul dintre cela mai importante texte al teoriei critice şi o operă clasică a filozofiei secolului XX, Dialectica luminilor a fost scrisă de Max Horkheimer şi de Theodor W. Adorno în exilul lor american. Critica filozofică, confruntarea cu fascismul şi rezultatele unor îndelungate cercetări empirice în SUA se cristalizează într-o teorie a culturii moderne de masă. Cu extremă precizie ideatică, autorii examinează reversul progresului tehnic şi social: gândirea „Luminilor“ ca dominaţie a raţiunii, ca subordonare a naturii în scopuri umane este clarificată în raport cu sine.

Dialektik der Aufklärung de Theodor W. Adorno şi Max Horkheimer a apărut în versiunea românească (probă de lectură) a lui Andrei Corbea-Hoişie, sub titlul Dialectica Luminilor, la Editura Polirom din Iaşi.

traduki partners 2014 d