Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Gib ihm Sprache

Schädlich, Hans Joachim.

178 schaedlich

O repovestire a romanului anonim grecesc despre viaţa lui Esop, păstrat sub forma unui manuscris datând din secolul X. Farmecul special al acestei cărţi constă în povestirile esopice. Îl vedem pe Esop cum poartă proviziile tovarăşilor săi în timpul unui drum istovitor, dimineaţa încovoiat sub povară, seara – când ceilalţi au mâncat totul – sprinten şi eliberat de povară. Sau cum, încercând să-şi educe stăpânul, execută întocmai ordinele acestuia şi îl face astfel pe celebrul sofist să fie mai atent la ce spune. Sau cum îl ajută să câştige rămăşagul că va bea toată apa mării. Darul limbii, umorul şi limpezimea morală în faţa sofisticii atotputernice – e lesne de înţeles ce îl atrage pe Schädlich la Esop.

Gib ihm Sprache. Leben und Tod des Dichters Äsop [Dăruieşte-i limba. Viaţa şi moartea poetului Esop] de Hans Joachim Schädlich a apărut în versiunea sârbă (probă de lectură) a  Paolei Petrić, sub titlul Podari mu govor. Život i smrt pesnika Ezopa, la editura Karpos din Loznica.

traduki partners 2014 d