Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Die Entstehung des Politischen bei den Griechen

Meier, Christian.

meier entstehung

Studiile reunite în acest volum se circumscriu în jurul a două întrebări: cum a apărut democraţia la greci? Şi: prin ce se caracterizează politicul la greci? Încercând să răspundă la aceste întrebări, Christian Meier e preocupat în special de dezvoltarea unor categorii adecvate, capabile să surprindă cu mai multă acurateţe specificul grecilor şi, totodată, să-l facă din nou fertil pentru înţelegerea prezentului.

Die Entstehung des Politischen bei den Griechen [Naşterea politicului la greci] de Christian Meier a apărut în versiunea sârbă (probă de lectură) a lui Slobodan Damnjanović, sub titlul Nastanak političkog kod Grka, la editura Albatros plus din Belgrad.

traduki partners 2014 d